Spawn4
Stig2
Wheat1

Wiki

Kommando guider på våra main plugins!

Towny kommandon och info;

 

Upkeepen för alla städer oavsätt storlek är 4000$!

För Borgmästaren & Assistenter:

 

/towny new [stadnamn]

Gör du för att skapa en stad, detta kommer med ett pris för mer info om priser så kan du skriva: /towny prices

/towny deposit [pengar]

Sätt in pengar i din stads bank för att köpa mer mark och betala skatt. Tex /town deposit 5000

 

/towny withdraw [pengar]

Ta ut pengar från din stads bank. T.ex /towny withdraw 1000

 

/tc [text]

Chatta med alla medborgare i din stad. T.ex /tc Hej alla!

 

/town add [namn]

Bjud in en spelare till din stad. Tex /towny add Kalle

 

/towny kick [namn]

Kicka en spelare från din stad. Tex /towny kick Kalle

 

/towny kick+ [namn]

Kicka en spelare som är offline från din stad. Stava rätt med små och stora bokstäver! Tex /towny kick+ Kalle

 

/towny rank add [namn] assistant

Lägg till en assistant i din stad som får full åtkomst till allt i staden. Tex /towny assistant add Kalle

 

/towny rank remove [namn] assistant

Ta bort en assistant från din stad. Tex /towny assistant remove Kalle

 

/towny rank remove+ [namn] assistant

Ta bort en assistant som är offline från din stad. Stava rätt med små och stora bokstäver! Tex /towny assistant remove+ Kalle

 

/towny toggle pvp

Aktivera/stäng av PvP i din stad.

 

/towny toggle mobs

Aktivera/stäng av monster i din stad.

 

/towny set mayor [namn](OBS! Kan endast göras av Borgmästaren!)

Byt borgmästare i din stad. Tex /towny set mayor Kalle

 

/towny set homeblock

Sätt din homeblock i din stad, detta behövs för att sätta ut en spawn.

 

/towny set spawn

Sätt en spawn i din stad som spelare kan åka till.

 

/towny set taxes [pris]

Sätt skatt i din stad som dina medborgare betalar till dig varje dag. Tex /towny set taxes 50

 

/towny set plottax [pris]

Sätt tomt skatt i din stad. Tex /towny set plottax 10

 

/towny set plotprice [pris]

Sätt tomt pris i din stad. Tex /towny set plotprice 100

 

/towny delete (OBS! Kan endast göras av Borgmästaren!) 

Radera och överge din stad.

 

/towny claim

Köp ett område i vildmarken till din stad. 

 

/towny claim outpost

Köp ett område utanför din stad som inte är kopplad till stadsgränsen. 

 

/towny unclaim

Överge område i din stad och gör det till vildmark.

 

/towny buy bonus [antal]

Har din stad slut på plots? Ange [antal] plots du vill köpa.

/plot claim

Köp en tomt i staden om den är till salu.

 

/plot unclaim

Överge tomten i staden så den blir ägarlös.

 

/plot forsale [pris]

Sälj tomten för ett pris. Tex: /plot forsale 500

 

/plot notforsale

Gör så tomten inte längre är till salu.

      -----------------------------------------

 

För Medborgaren i en stad

 

/towny

Se all information om din stad.

 

/towny [stadnamn]

Se all information om en annan stad. Tex /town Stadsdungen

 

/towny spawn

Teleportera dig till din stad.

 

/towny spawn [stadnamn]

Teleportera dig till en annan stad. Tex /town spawn Stadsdungen

 

/towny leave

Lämna din stad.

 

/plot claim

Köp en tomt i staden du tillhör om den är till salu.

 

/plot unclaim

Överge din tomt i staden.

 

/plot forsale [pris]

Sälj din tomt för ett pris. Tex: /plot forsale 500

 

/plot notforsale

Gör så din tomt inte längre är till salu

 

/tc [text]

Chatta med alla medborgare i din stad. Tex /tc Hej alla!

 

/resident friend add [namn]

Lägg till en vän som kan bygga på din tomt. VIKTIGT! Din vän får full åtkomst till allt du äger. Tex /resident friend add kalle

 

/resident friend remove [namn]

Ta bort en vän. Tex /resident friend remove kalle

 

/resident friend remove+ [namn]

Ta bort en vän som är offline. Stava rätt med små och stora bokstäver! Tex /resident friend remove+ Kalle

Fler guider kommer snart!

Copyright © 2020 Skogsdungen. All information förbehållna!

Administrator: Kontakta Cobzer#1919 (Discord)